Pinjaman Kerajaan

Bayaran bulanan hanya perlu dibayar setelah pemilik menandatangani boring penerima rumah siap.

 

Pinjaman Bank

Bayaran bulanan bermula sebaik sahaja bank mengeluarkan bayaran tuntutan pertama kepada kontraktor. Bayaran bulanan awal yang dikenakan sebelum rumah siap adalah nilai kadar faedah mengikut tuntutan yang telah dibayar kepada pihak kontraktor.

 

Bayaran penuh kepada pihak bank bermula setelah rumah disiap dan diserahkan.