Boleh selagi tidak melanggar syarat-syarat yang ditetapkan oleh pihak PBT. Selain itu, sebarang perubahan ke atas struktur rumah perlu dimaklumkan kepada PBT dan pelan perubahan perlu dihantar untuk kelulusan mereka. Sebarang kos tambahan akibat perubahan perlu ditanggung oleh pelanggan.