Pengenalan

Ditubuhkan pada Julai 2011, MAHLIGAI IDAMAN SERVICES (KT0294993-M) adalah sebuah syarikat berdaftar dengan Suruhanjaya Malaysia di bawah Akta Pendaftaran Perniagaan, 1956 (Pindaan 2001). Syarikat ini telah ditubuhkan secara perkongsian dan salah seorang pengarah syarikat, Haji Wan Sukri bin Wan Othman juga merupakan pengarah syarikat MAHLIGAI IDAMAN CONSTRUCTION (KT0247997-T), syarikat pembinaan rumah yang telah beroperasi di Kelantan sejak Oktober 2008.

Sejak penubuhan, syarikat Mahligai Idaman telah didokong oleh rangkaian tenaga mahir dan berpengalaman dalam bidang hartanah dan pembinaan bangunan. Berbekalkan kemahiran dan pengalaman ini, syarikat bertekad dan komited untuk memberikan perkhidmatan yang berkesan dan berdaya maju seterusnya dapat memberikan kepuasan kepada pelanggannya.

visi

Beriltizam menjadikan syarikat berdaya maju yang mengutamakan kehendak dan kepuasan pelanggan sepanjang masa.

misi

1.Mengenalpasti lokasi tanah yang sesuai dan strategik untuk kediaman.

2. Memastikan kerja-kerja pembinaan dijalankan oleh tenaga mahir.

3. Memastikan kerja-kerja pembinaan menepati spesifikasi yang telah

4. Berusaha memastikan perlaksanaan kerja menepati tempoh masa.

5.Sentiasa memberikan perkhidmatan yang mesra

pengurusan mahligai idaman

Haji Wan Sukri Wan Othman

Pengarah

Wan Mohd Syazwan Wan Sukri

Pengurus Operasi

Wan Mohd Syamim Wan Sukri

Pengurus Pemasaran

Wan Mohd Syahir Wan Sukri

Pengurus Cawangan Terengganu

PEJABAT MAHLIGAI IDAMAN KELANTAN

PEJABAT MAHLIGAI IDAMAN TERENGGANU