Soalan Lazim (FAQ)

/Soalan Lazim (FAQ)
Soalan Lazim (FAQ)2017-10-02T11:41:35+08:00
Bilakah saya perlu mula membuat bayaran pinjaman perumahan?2017-04-16T12:13:32+08:00

Pinjaman Bank

Pemohon perlu merujuk kelayakan pinjaman mereka kepada pihak bank kerana tiada mekanisma tetap senarai pinjaman maksimum seperti yang ditawarkan oleh pinjaman kerajaan. Kelayakan pinjaman bergantung kepada pendapatan pemohon di samping komitmen-komitmen lain yang ditanggung oleh pemohon berdasarkan rekod CCRIS/CTOS seperti pinjaman kereta dan kad kredit.

 

Selain itu, perkara-perkara seperti rekod pelaburan amanah saham, emas dan simpanan KWSP boleh digunakan sebagai sokongan kepada permohonan pinjaman.

Apakah sambungan elektrikal dan air diuruskan oleh pihak Mahligai Idaman?2017-03-28T17:22:48+08:00

Ya, pihak kami akan menguruskan proses pendaftaran elektrik dan air untuk rumah pelanggan tetapi kos deposit penyambungan perlu ditanggung oleh pelanggan.

Kos tambahan boleh dikenakan bagi tanah yang jaraknya lebih 300 meter daripada tiang elektrik terdekat. Ini kerana, kos tiang elektrik adalah percuma untuk tiga batang tiang pertama sahaja.

Kos tambahan turut akan dikenakan bagi penyambungan paip air yang terletak di seberang jalan rumah atau jarak yang lebih jauh.

Bolehkah saya membuat perubahan kepada rumah semasa rumah sedang dibina?2017-03-28T17:22:23+08:00

Boleh selagi tidak melanggar syarat-syarat yang ditetapkan oleh pihak PBT. Selain itu, sebarang perubahan ke atas struktur rumah perlu dimaklumkan kepada PBT dan pelan perubahan perlu dihantar untuk kelulusan mereka. Sebarang kos tambahan akibat perubahan perlu ditanggung oleh pelanggan.

Berapa lamakah tempoh untuk membina sesebuah rumah?2017-03-28T17:22:05+08:00

Tempoh pembinaan sesebuah rumah bergantung kepada keluasan rumah tersebut. Kebiasaannya untuk rumah berkeluasan 2000 kaki persegi, tempoh pembinaan rumah memakan masa selama 7-8 bulan.

Walaubagaimanapun, tempoh kontrak pembinaan standard Mahligai Idaman adalah 18 bulan daripada tarikh kelulusan pinjaman perumahan atau bermula daripada tarikh penyerahan 10% deposit harga rumah bagi pelanggan yang membuat pembiayaan tunai. Tempoh ini mengambil kira faktor-faktor di luar jangkaan seperti cuaca dan juga mengambil kira tempoh mencapatkan Sijil Kesiapan dan Pematuhan (CCC).

Bolehkah sekiranya saya ingin menggunakan khidmat peguam saya sendiri2017-03-28T17:21:22+08:00

Boleh, namun kami perlu menilai terlebih dahulu peguam yang dilantik oleh pihak pelanggan bagi memastikan kelancaran proses pembinaan rumah.

Maklumat lengkap berkenaan dengan peguam yang dilantik hendaklah diberikan kepada pihak Mahligai Idaman. Ia adalah bagi memudahkan pihak MIS berhubung secara langsung dengan peguam tersebut dalam memastikan urusan yang terlibat berjalan dengan lancar.

Sekiranya saya pekerja sektor swasta, bagaimanakah saya boleh mendapatkan pinjaman bank 100% untuk membina rumah?2017-03-28T17:20:56+08:00

Kebiasaannya pihak bank hanya meluluskan pinjaman sehingga 90% harga rumah bergantung kepada status kewangan pelanggan. Selebihnya peminjam perlu menambah menggunakan duit simpanan atau melalui pengeluaran caruman EPF. Bagaimanapun, harga rumah boleh di `mark up’ supaya jumlah pinjaman menghampiri 100%.

Bilakah saya perlu mula membuat bayaran pinjaman perumahan?2017-03-28T17:20:33+08:00

Pinjaman Kerajaan

Bayaran bulanan hanya perlu dibayar setelah pemilik menandatangani boring penerima rumah siap.

 

Pinjaman Bank

Bayaran bulanan bermula sebaik sahaja bank mengeluarkan bayaran tuntutan pertama kepada kontraktor. Bayaran bulanan awal yang dikenakan sebelum rumah siap adalah nilai kadar faedah mengikut tuntutan yang telah dibayar kepada pihak kontraktor.

 

Bayaran penuh kepada pihak bank bermula setelah rumah disiap dan diserahkan.

Bank apakah yang digunakan oleh Mahligai Idaman untuk pinjaman perumahan?2017-03-28T17:19:17+08:00

Pemilihan bank bagi membiayai pinjaman perumahan terletak di tangan pembeli. Buat masa ini, Mahligai Idaman boleh menguruskan semua pinjaman bank kecuali Bank Muammalat. Dari semasa ke semasa, pihak kami akan membantu pelanggan-pelanggan kami memilih pembiaya berdasarkan faktor-faktor yang sesuai seperti kadar faedah, tempoh pinjaman dan nilai tambah lain yang ditawarkan oleh pihak bank.

Adakah ‘orang luar’ (bukan penduduk Kelantan) dapat membeli tanah di Kelantan?2017-03-28T17:18:40+08:00

Ya, orang luar boleh membeli tanah di Kelantan dengan syarat mendapat kelulusan daripada Exco negeri. Permohonan boleh dibuat di pejabat exco negeri  di Wisma SUK (Setiausaha Kerajaan). Antara syarat asas pertimbangan permohonan pembelian tanah bagi orang luar adalah tinggal dan bekerja di Kelantan. Proses kelulusan pula boleh mengambil masa di antara empat hingga enam bulan.

Tanah saya agak rendah berbanding lot-lot bersebelahan, adakah pihak Mahligai Idaman akan menambun tanah saya sebelum pembinaan rumah dijalankan?2017-03-28T17:18:17+08:00

Tidak. Kos pembinaan rumah hanya mengambil kira rumah yang dibina di atas tanah yang sudah rata dan siap sedia untuk pembangunan. Walaubagaimanapun, kami boleh membantu pelanggan menambun tanah dengan kos menambun ditanggung oleh pelanggan.

Jika lot tanah milik saya masih belum dipecahkan / dibahagikan, apakah prosedur yang perlu saya lakukan?2017-03-28T17:17:40+08:00

Sekiranya tanah berkenaan adalah lot yang besar dan mempunyai ramai penama yang perlu dibahagikan, anda perlu menguruskan terlebih dahulu proses pecah lot atau pecah sempadan supaya geran individu dapat dikeluarkan di atas nama anda.

Proses pecah lot boleh dirujuk kepada jurukur-jurukur swasta dan diuruskan oleh mereka.

Sekiranya syarat kegunaan tanah pada geran saya dikategorikan sebagai jenis pertanian, adakah permohonan saya untuk melakukan pembinaan rumah keatasnya dibenarkan oleh Pihak Perbandaran Tempatan (PBT)?2017-03-28T17:16:50+08:00

Ada PBT yang membenarkan pembinaan rumah di atas tanah berstatus pertanian dan ada juga PBT yang tidak membenarkan pembinaan di atas tanah berstatus pertanian kecuali selepas ditukar status kepada status Bangunan.

Bagi PBT yang membenarkan, syarat asas kebenaran bagi tanah lot berstatus pertanian adalah pembinaan untuk sebuah bangunan sahaja dibenarkan di atas tanah lot berkenaan.

Geran tanah saya mempunyai ramai penama. Bolehkah saya bina rumah di atas tanah berkenaan dan mendapatkan pinjaman perumahan?2017-03-28T17:13:54+08:00

Pinjaman Kerajaan dan Pinjaman Bank

Tidak boleh untuk mendapatkan pinjaman perumahan samada pinjaman kerajaan atau pinjaman bank kerana proses pinjaman melibatkan geran tanah berkenaan dicagarkan kepada pihak pembiaya. Cagaran pula perlu di atas nama peminjam sahaja.

Jika saya ingin membina rumah, perlukah saya menukar status tanah pertanian kepada bangunan? PEMBIAYAAN TUNAI2017-04-16T11:57:19+08:00

Tidak perlu.

PINJAMAN BANK

Perlu. Bank hanya menerima geran berstatus Bangunan untuk kelulusan pinjaman

PINJAMAN KERAJAAN

Tidak perlu kecuali kelulusan pelan oleh Pihak Perbandaran Tempatan (PBT) mewajibkan penukaran status tanah untuk kelulusan pelan rumah. Walaubagaimanapun, jika tanah dibeli dari pihak ketiga, adalah lebih baik membeli tanah berstatus bangunan kerana nilai pinjaman bergantung kepada nilai penilaian. Penilaian harga tanah bangunan lebih tinggi daripada tanah pertanian.

Lot tanah saya teriri daripada pasir pantai / tanah gambut. Bolehkah saya membina rumah di atas tanah tersebut.2017-03-28T17:10:13+08:00

Bagi tanah yang terdiri daripada pasir pantai atau tanah gambut, kajian lanjut kesesuaian pembinaan rumah atau teknik pembinaan yang sesuai perlu dilakukan dengan membuat Kajian Tanah (Soil Investigation) yang akan diuruskan oleh pakar geologi. Kos untuk kajian ini perlu ditanggung oleh pelanggan.

Sekiranya kajian mendapati perlunya penggunaan kaedah lain dalam pembinaan rumah, contohnya penggunaan tiang cerucuk (piling), kos tambahan akibat penggunaan kaedah ini perlu ditanggung oleh pelanggan.

Tanah bagaimanakah yang sesuai dibeli untuk dimajukan?2017-03-28T17:04:40+08:00

Ada beberapa kriteria yang perlu dilihat dan dipastikan sebelum anda memilih tanah untuk dibeli dan seterusnya dimajukan.

Anda perlu memastikan tanah tersebut memenuhi beberapa kriteria;

Tanah tersebut bukan tanah pusaka yang masih tidak selesai (proses menjadi rumit dan panjang).

Perlukah saya mempunyai tanah sendiri untuk membina rumah?2017-10-02T11:49:45+08:00

17310015 1267928909955535 1247300156084516999 o - Perlukah saya mempunyai tanah sendiri untuk membina rumah?Adalah lebih baik sekiranya anda mempunyai tanah sendiri untuk membina rumah kerana proses akan menjadi lebih mudah.

Sekiranya tiada tanah sendiri, pihak kami akan memaklumkan kepada individu yang berminat sekiranya terdapat tanah lot banglo untuk dijual dan mereka boleh menggunakan pinjaman untuk membiayai pembelian `tanah + banglo’.

Apakah pakej `tanah + banglo’ yang ditawarkan oleh Mahligai Idaman?2016-01-12T05:25:57+08:00

Pakej `tanah + banglo’ adalah pakej untuk individu yang tidak mempunyai tanah sendiri di mana pihak kami akan mencari tanah untuk individu tersebut. Jumlah keseluruhan pinjaman perumahan adalah termasuk dengan harga tanah.

Apakah dokumen yang perlu saya sediakan sekiranya saya berminat untuk menggunakan khidmat Mahligai Idaman?2017-03-28T16:55:43+08:00
  • Salinan geran tanah lengkap
  • Salinan kad pengenalan
  • Alamat surat-menyurat
  • Alamat e-mail
  • Nombor telefon

This Is A Custom Widget

This Sliding Bar can be switched on or off in theme options, and can take any widget you throw at it or even fill it with your custom HTML Code. Its perfect for grabbing the attention of your viewers. Choose between 1, 2, 3 or 4 columns, set the background color, widget divider color, activate transparency, a top border or fully disable it on desktop and mobile.

This Is A Custom Widget

This Sliding Bar can be switched on or off in theme options, and can take any widget you throw at it or even fill it with your custom HTML Code. Its perfect for grabbing the attention of your viewers. Choose between 1, 2, 3 or 4 columns, set the background color, widget divider color, activate transparency, a top border or fully disable it on desktop and mobile.
WhatsApp chat