Salah satu perkhidmatan yang pihak kami berikan kepada bakal pelanggan Mahligai Idaman adalah perkhidmatan pengubahsuaian rumah di negeri-negeri kami beroperasi. Perkhidmatan pengubahsuaian yang dilakukan termasuk menambah bangunan, meroboh dan bina semula ataupun ubahsuai ruang sedia ada.

Pengubahsuaian yang dijalankan adalah mengikut rekabentuk dikehendaki pelanggan. Pihak kami akan menasihati spesifikasi sumber yang sesuai digunakan dalam sesuatu projek ubahsuai agar mengikut standard semasa demi jaminan keselesaan dan keselamatan. Pihak kami akan menguruskan juga segala urusan mendapatkan kebenaran dari pihak berkuasa tempatan bagi sesuatu projek ubahsuai demi memastikan projek dijalankan mematuhi undang-undang.

Berikut merupakan Portfolio Rumah Siap.

Kami memberikan perkhidmatan yang TERBAIK  untuk pelanggan kami

Hubungi Kami Segera !

Mahligai Idaman Memberikan Jaminan Rumahsiap kepada Pelanggan

Pekhidmatan yang pasti memuaskan dan tepat dengan citarasa terikini.
Hubungi Kami Segera !