syarat pengeluaran kwsp untuk membina rumah, pengeluaran kwsp untuk ubahsuai rumah, pengeluaran kwsp akaun 2, pengeluaran kwsp akaun 2 untuk bayar hutang, pengeluaran kwsp akaun 2 untuk peribadi, semak kwsp, pengeluaran kwsp skim pencen, pengeluaran kwsp untuk pendidikan,bina-rumah-dengan-pengeluaran-kwsp, semak kwsp pengeluaran kwsp akaun 2 untuk peribadi pengeluaran kwsp untuk ubahsuai rumah pengeluaran kwsp akaun 2 untuk bayar hutang pengeluaran kwsp umur 50 pengeluaran kwsp skim pencen pengeluaran kwsp untuk membeli rumah pengeluaran kwsp untuk pendidikan

Assalamualaikum dan salam sejahtera, hari ini admin Mahligai Idaman akan kongsi sedikit mengenai tips pengeluaran KWSP untuk membina rumah. Bagi anda yang masih baru dalam sektor ini, Banyak perkara yang perlu anda ketahui seperti kelayakan permohonan, jumlah yang boleh dikeluarkan dan lain-lain. Pengeluaran ini membolehkan anda mengeluarkan simpanan Akaun II untuk membiayai pembinaan sebuah rumah seperti berikut:

Pembinaan secara perseorangan atau Pembinaan secara bersama suami/isteri.

Kelayakan Permohonan bagi membuat permohonan pula adalah seperti berikut :
• Ahli warganegara Malaysia
• Ahli warganegara Malaysia yang pernah membuat pengeluaran di bawah Pengeluaran Meninggalkan Negara Malaysia sebelum 1 Ogos 1995 dan kemudian memilih untuk mencarum semula.
• Ahli bukan warganegara Malaysia (Ekspatriat) yang menjadi ahli KWSP sebelum 1 Ogos 1998.
• Ahli bukan warganegara Malaysia yang mendapat status penduduk tetap Malaysia (PR).
• Anda mempunyai baki simpanan dalam Akaun II anda dan anda juga mestilah belum mencapai umur 55 tahun pada masa permohonan pengeluaran ini diterima oleh KWSP

Anda tidak layak memohon sekiranya anda membeli tanah atau lot tapak rumah sahaja atau Mengubahsuai, membaiki atau membuat kerja-kerja tambahan kepada rumah yang sedia ada

Jumlah Yang Boleh Dikeluarkan

Anda boleh mengeluarkan simpanan sebanyak berikut,
• Pembinaan Secara Perseorangan.
•Amaun perbezaan di antara kos bina rumah dengan jumlah pinjaman perumahan dan tambahan 10% lagi daripada kos bina rumah atau
Semua simpanan dalam Akaun II.

Pembinaan Secara Bersama Suami / Isteri

Amaun perbezaan di antara kos bina rumah dengan jumlah pinjaman perumahan dan tambahan 10% lagi daripada kos bina rumah atau Semua simpanan dalam Akaun II pemohon masing-masing tertakluk kepada amaun maksimum yang layak dikeluarkan di atas. Sekiranya anda mengambil 100% pinjaman perumahan, anda layak mengeluarkan simpanan sebanyak 10% dari kos bina rumah atau semua simpanan dalam Akaun II, mengikut mana yang lebih rendah. Sekiranya anda membina rumah secara tunai, anda layak mengeluarkan simpanan sebanyak jumlah kos bina rumah dan tambahan 10% dari kos bina rumah atau semua simpanan dalam Akaun II, mengikut mana yang lebih rendah. Anda juga boleh memilih untuk menentukan jumlah yang ingin dikeluarkan daripada simpanan Akaun II, tertakluk kepada amaun maksimum yang layak dikeluarkan dengan mengisi Surat Akujanji Pilihan Amaun Pengeluaran.

Kekerapan Pengeluaran.

Pengeluaran ini hanya dibenarkan untuk rumah pertama sahaja. Bagaimanapun, jika anda pernah membuat pengeluaran sebelum ini untuk membina rumah pertama dan kemudiannya telah menjual rumah tersebut, anda boleh membuat pengeluaran untuk membina rumah kedua. Bukti penjualan rumah pertama hendaklah dikemukakan. Selepas pengeluaran ini, anda layak mengeluarkan simpanan untuk mengurang/ menyelesaikan baki pinjaman bagi rumah yang sama sekali setahun dari tarikh pengeluaran terakhir.

Sebagai Kesimpulan, setiap orang ada matlamat pengurusan kewangan yang berbeza. Sudah pasti bukan semua orang bersetuju dengan pendapat saya berkenaan pengeluaran KWSP untuk bina rumah di atas ini. Namun apa yang nak saya tekankan adalah, dalam membuat keputusan yang melibatkan status kewangan anda, anda perlu mempunyai sebab yang kuat di sebalik setiap pilihan yang anda lakukan.

Pilihan anda mungkin berbeza dengan orang lain, tapi anda perlu tahu kenapa anda memilih keputusan berpandukan point-point yang nyata boleh dibentangkan oleh anda sendiri. Jika anda sendiri ragu-ragu dengan pilihan anda, masa depan kewangan anda akan bergantung kepada skim yang anda pilih, dan bukan anda yang berkuasa menentukan status kewangan anda sendiri.

Terima kasih kerana meluangkan masa membaca artikel ini.
Dijemput masukkan komen atau soalan berkenaan artikel ini di ruangan komen di bawah.